Steg 1: Välj var patienten vill vårdas

Den geografiska platsen avgör vilka vårdgivare som du kan remittera till. En ASIH-vårdgivare ska kunna vara hos sin patient inom 30-minuter vid akuta fall. Platsen kan vara på en annan adress än där patienten är folkbokförd.

Mer om tjänsten

Om tjänsten och att välja ASIH-vårdgivare

Den här tjänsten hjälper dig som remittent att hitta vårdgivare för avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, inom det geografiska område patienten vill vårdas. Information om vårdgivarnas möjlighet att ta emot patienter uppdateras dagligen.

Prata med patienten om vårdvalet och ta reda på var någonstans patienten vill bli vårdad.

Vid remittering till ASIH är det viktigt att säkerställa rätt vårdnivå. Du som remittent ska säkerställa att patienten tillhör målgruppen för ASIH samt uppfyller bedömningskriterierna.